Назар аударыңыз! Қосымшамен байланыс жасау үзілді. Қайта қосуды күтіңіз.

Жаңалықтар


Веб-порталдың барлық пайдаланушыларына!

Жаңалықтар  23.11.2021

2021 жылғы 15 қарашада Мемлекет басшысымен «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік сатып алу, жер қойнауын пайдаланушылар мен табиғи монополиялар субъектілерінің сатып алуы, байланыс, автомобиль көлігі, қорғаныс және ғылымды қаржыландыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңға (бұдан әрі – Заң) қол қыйылды.

Осы Заң 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Заңның мәтінімен, өзгерістердің новеллаларымен осында танысуға болады.

Егжей-тегжейлі

Назар аударыңыз! Барлық әлеуетті өнім берушілерге!

Жаңалықтар  22.11.2021

Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына сәйкес
(
бұдан әрі – Қағидалар), мемлекеттік сатып алу веб-порталында әлеуетті өнім берушілердің жұмыс тәжірибесінің болуын растайтын мәліметтер мен құжаттарды қамтитын электрондық депозитарий қалыптастырылады.

Электрондық депозитарийді қалыптастыру және жүргізу тәртібі Қағидалардың 14-тарауында айқындалған.

Әлеуетті өнім берушілердің электрондық депозитарийге соңғы он жылдағы, оның ішінде ағымдағы жылдағы жұмыс тәжірибесін растайтын мәліметтер мен құжаттарды енгізу туралы өтінімдерін әлеуетті өнім беруші қалыптастырады және веб-портал арқылы береді.

Әлеуетті өнім берушінің соңғы он жылдағы, оның ішінде ағымдағы жылдағы жұмыс тәжірибесін растайтын мәліметтер мен құжаттарды уәкілетті органның ведомствосы және оның аумақтық бөлімшелері олардың анықтығы расталғаннан кейін электрондық депозитарийге енгізеді.

Бұған дейін 2021 жылғы 1 шілде мен 31 тамыз аралығындағы, сондай-ақ 2021 жылғы 7 қыркүйек пен 30 қыркүйек аралығындағы кезеңде әлеуетті өнім берушілерге орындалған жұмыстар жөніндегі мәліметтерді дербес түзету бойынша мүмкіндік берілген болатын.

Әзірленген тәсілдерге сәйкес электрондық депозитарийге енгізілген әлеуетті өнім берушілердің жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттарды верификациялауға (тексеруге) мынадай шарттарға сәйкес келетін мәліметтер келіп түседі:

- 2014 жылдан кейін салынған объектілер, мұнда тапсырыс берушілер МО (ММ, РММ, КММ) болып табылады;

- лицензияланатын қызметтердің кіші түрлері толықтырылған, «Расталды» мәртебесі бар барлық мәліметтер (бұрын расталған ҚК мәліметтері);

- «Расталды» мәртебесі бар мемлекеттік органдар мен ұйымдардың растауына сұрау салулары бар барлық мәліметтер.

Жұмыс тәжірибесін растайтын мәліметтер мен құжаттардың дұрыстығын айқындау мақсатында веб-порталда «Тексерілді. Расталған» жасыл түспен көрінеді. Жақын арада «Расталған» мәртебесі бар мәліметтер де жасыл түспен боялатын болады.

Мұндай мәліметтер (жасыл түспен боялған) өтінім берген кезде жеңімпазды анықтаудың автоматтандырылған есебіне көшу кезеңіне дейін мемлекеттік сатып алуды есепке алу және қолдану үшін міндетті болады.

Бұл ретте, электрондық депозитарийге енгізілген жаңа мәліметтерді қоспағанда, верификациядағы жұмыс тәжірибесін растайтын мәліметтер, сондай-ақ верификация қорытындылары бойынша «Қабылданбаған» мәртебесін алған жұмыс тәжірибесін растайтын мәліметтер 2021 жылғы 31 желтоқсанға дейін оларды конкурсқа қатысуға өтінімдерде қолдану үшін қолжетімді болады.

Өз кезегінде, электрондық депозитарийге енгізілген әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттарды верификациялау (тексеру) 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатынын еске саламыз.

Осыған қарай, 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап верификация (тексеру) жүргізілмеген орындалған жұмыстар жөніндегі мәліметтер оларды конкурсқа қатысуға өтінімге қосу үшін қолжетімсіз болады.

Осыған байланысты, әлеуетті жеткізушілерден Қағидалардың
453-454-тармақтарында көрсетілген тұлғалардың орындалған жұмыстар бойынша мәліметтерді растау жөніндегі жұмысты жандандыруды сұраймыз.

Егжей-тегжейлі

Назар аударыңыз! Барлық әлеуетті өнім берушілерге!

Жаңалықтар  11.10.2021

«2021 жылғы 1 шілде мен 31 тамыз аралығындағы, сондай-ақ 2021 жылғы 7 қыркүйек пен 30 қыркүйек аралығындағы кезеңде әлеуетті өнім берушілерге орындалған жұмыстар жөніндегі мәліметтерді дербес түзету бойынша мүмкіндік берілді.

Ағымдағы жылдың 1 қазаннан бастап осы түзетуді Қазынашылық департаменттері жүзеге асырады.

Сонымен қатар, 2021 жылғы 5 қазаннан бастап электрондық депозитарийге енгізілген әлеуетті өнім берушілердің жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттарды верификациялауға (тексеруге) мынадай шарттарға сәйкес келетін мәліметтер түсетінін атап өтеміз:

- 2014 жылдан кейін салынған объектілер, мұнда тапсырыс берушілер МО (ММ, РММ, КММ) болып табылады

- «Расталды» мәртебесі бар барлық мәліметтер (бұрын расталған ҚК мәліметтері)

- - «Расталды» мәртебесінде растауға сұраулары бар барлық мәліметтер .

Бұл ретте, электрондық депозитарийге енгізілген жаңа мәліметтерді қоспағанда, верификациядағы жұмыс тәжірибесін растайтын мәліметтерді мемлекеттік сатып алуға қатысуға өтінімдерін қолдану үшін 2021 жылғы 31 желтоқсанға дейін қолжетімді болады.

Сонымен бірге, верификация қорытындылары бойынша «Қабылданбаған» мәртебесін алған жұмыс тәжірибесін растайтын мәліметтерді, 2021 жылғы 31 желтоқсанға дейін мемлекеттік сатып алуға қатысуға өтінімдерде қолдану үшін қолжетімді болатынын хабарлаймыз.

Жұмыс тәжірибесін растайтын мәліметтер мен құжаттардың дұрыстығын айқындау мақсатында мемлекеттік сатып алу веб-порталында «Расталды» мәртебесі бар орындалған жұмыстар жөніндегі мәліметтер түс гаммасында көрсетілетін болады (мысалы, расталған мәліметтер жасыл түспен белгіленеді).

Мұндай мәліметтер өтінім берген кезде жеңімпазды айқындаудың автоматтандырылған есебіне көшу кезеңіне дейін мемлекеттік сатып алуды есепке алу және қолдану үшін міндетті болады.

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына сәйкес, электрондық депозитарийге енгізілген әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттарды верификациялау (тексеру) 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын болады.

Осылайша, 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап верификация (тексеру) жүргізілмеген орындалған жұмыстар жөніндегі мәліметтерді конкурсқа қатысуға өтінімге қосу үшін қолжетімсіз болады.

Осыған байланысты, әлеуетті өнім берушілерден Қағидалардың 453-454-тармақтарында көрсетілген тұлғалардың жұмыс тәжірибесін растайтын мәліметтерді растау бойынша жұмысты жандандыруды сұраймыз

Егжей-тегжейлі

Веб-порталдың барлық пайдаланушыларына!

Жаңалықтар  27.08.2021

Веб-порталдың барлық пайдаланушыларына!!!
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2021 жылғы 25 тамыздағы №863 бұйрығымен (ҚР ӘМ-де 2021 жылғы 26 тамызда № 24120 тіркелді) Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген) өзгерістер енгізілгені туралы хабарлайды.
Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Бұйрықтың мәтінімен, Салыстырмалы кестемен, өзгерістердің новеллаларымен және 
қосымшаларымен осында танысуға болады.

Егжей-тегжейлі

Веб-порталдың барлық пайдаланушыларына! (Электрондық депозитарий және т.б. сұрақтар бойынша)

Жаңалықтар  31.05.2021

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2021 жылғы 28 мамырдағы № 498 бұйрығымен Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына өзгерістер енгізілгені (ҚР ӘМ-де 2021 жылғы 31 мамырда № 22874 тіркелді) туралы хабарлайды.

Мемлекеттік сатып алу қағидаларына өзгерістер оларды қолданысқа енгізу мерзімдеріне сәйкес екіге бөлікке бөлінген:

- 2021 жылғы 1 маусымнан бастап қолданысқа енгізілетін түзетулер;

- 2021 жылғы 1 тамыздан бастап қолданысқа енгізілетін түзетулер..

Бұйрықтың мәтіні (1 kz, 2 ru ) , бұйрыққа қосымшалар  (1 kz, 2 kz, 3 kz, 4 kz, 1 ru, 2 ru, 3 ru, 4 ru ) , Салыстырмалы кесте ( 1 kz, 2 ru ) , өзгерістер новеллалары (1 kz,  2 ru ).

Егжей-тегжейлі

Всем пользователям веб-портала!

Жаңалықтар  07.12.2021

15 ноября 2021 года Главой государства подписан Закон, предусматривающий внесение ряда концептуальных изменений в законодательство о государственных закупках.
Так, в рамках принятых поправок предусмотрена норма по дополнению оснований внесения изменений в заключенный договор о государственных закупках в части изменения реквизитов получателя денег при заключении поставщиком договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга).
Справочно: Согласно Гражданскому кодексу по договору финансирования под уступку денежного требования одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать деньги в распоряжение другой стороны (клиента), а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту свое денежное требование к третьему лицу, вытекающее из отношений клиента (кредитора) с этим третьим лицом (должником).
Денежное требование к должнику может быть уступлено клиентом финансовому агенту также в целях обеспечения исполнения обязательства клиента перед финансовым агентом.
Данная норма вступает в силу с 1 января 2022 года.
Отмечаем, что механизм факторинга направлен на оказание содействия субъектам предпринимательства по оперативному получению оборотных средств в целях повышения их финансовой устойчивости, конкурентоспособности, а также своевременного и качественного исполнения договорных обязательств.
Кроме того, одним из особенностей факторинга отмечается исключение воздействия на Поставщика в части необоснованной задержки оплаты по поставляемым товарам, оказываемым услугам, выполняемым работам, поскольку оплата будет осуществляться финансовыми организациями в рамках договора факторинга.
С учетом изложенного, информируем пользователей веб-портала о возможности применения механизма по факторингу с 2022 года.
При этом, заключение договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга) представляется возможным осуществить с финансовыми организациями, действующими на рынке в данной сфере.

Егжей-тегжейлі

Хабардар ету орындалмаған кездегі ұйымдастырушылар мен тапсырыс берушілердің жауапкершілігіне қатысты жадынама!

Жаңалықтар  08.04.2021

Бұзушылықтардың дер кезінде жолын кесу және жол бермеу, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілеріне әкімшілік жүктемені азайту мақсатында хабардар етуді орындамаған жағдайда ұйымдастырушылар мен тапсырыс берушілердің жауапкершілігіне қатысты жадынамамен танысу қажеттігі туралы хабарлаймыз.


Хабардар ету орындалмаған жағдайда ұйымдастырушылар мен тапсырыс берушілердің жауапкершілігіне қатысты мемлекеттік сатып алу веб - порталындағы ақпарат (қысқаша жадынама)

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті (бұдан әрі – Комитет) Тапсырыс берушілер мен Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыларға мынадай ақпаратты жеткізеді:

"Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 12 қарашадағы № 392-V Заңының 30-бабы 4-тармағының 3) тармақшасына сәйкес камералдық бақылаудың ден қою шаралары Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында көзделген құзыреті шегінде әкімшілік іс жүргізуді қозғау болып табылады.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 598 бұйрығымен бекітілген камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 12-тармағына сәйкес хабарламаны мемлекеттік аудит объектісі ол мемлекеттік аудит объектісіне жеткізілген күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындайды.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар мемлекеттік аудит объектісіне хабарлама жеткізілген күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде дербес жойылған жағдайда, лауазымды адам әкімшілік жауаптылыққа тартылмайды.

Өз кезегінде, жоғарыда көрсетілген мерзімдер өткеннен кейін хабардар ету орындалмаған не тиісінше орындалмаған жағдайда, Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне және 207-бабына сәйкес лауазымды адамдардың жауапкершілігі қарастырылған.

Осыған байланысты, Комитет Қазақстан Республикасы заңнамасының көрсетілген талаптарын сақтау қажеттілігі туралы еске салады!

Егжей-тегжейлі

Всем поставщикам!

Жаңалықтар  22.11.2021

Сообщаем, что 22 ноября 2021 года в Электронном депозитарии реализована доработка в части  проставления следующих условий:

1) По сведениям в статусе «Подписан», Система при нажатии на кнопку «Отправить на согласование» производит проверку на выполнение одного из двух условий.

- в поле "Год завершения работы" указано значение «равно или больше чем 2014 год» и в поле «Заказчик» выбрано организационно-правовая форма собственности (ОПФС) - ГУ, КГУ, РГУ.

- наличие запроса государственных органов и организации в статусе «Подтвержден»

В случае если сведения не подходят под одно из указанных условий Система не позволяет отправить на согласование.

При этом в случаях если у поставщика имеются несколько запросов на подтверждение, Система проверяет на наличие запроса в статусе «Отправлен запрос», при их наличии Система запрещает отправку на согласование.

2) В сведениях, которые автоматически не назначены на верификацию, Система должна выполнять следующие условия:

А) При смене статуса запроса на подтверждение на статус «Подтвержден», Система производит проверку на наличие запроса в статусе «Отправлен запрос», в случае отсутствия запроса в статусе «Отправлен запрос» Система автоматически направляет сведения на верификацию. При наличии запроса в статусе «Отправлен запрос» Система не отображает кнопку «Отправить на верификацию». При этом в случае отзыва запроса со статуса «Отправлен запрос», при наличии запроса в статусе «Подтвержден» Система будет отображать кнопку «Отправить на верификацию»

Б) При смене статуса запроса на «Отклонен», Система будет производить проверку на наличие запроса в статусе «Подтвержден», если запрос в статусе «Подтвержден» будет, Система будет отображать кнопку «Отправить на верификацию».

В) В случае если в сведениях будет заполнена вкладка «Файлы решения суда или подтверждающий документ», Система должна отображать кнопку «Отправить на верификацию». Для подробного ознакомления с инструкцией пройдите по ссылке. 

Егжей-тегжейлі

Всем пользователям веб-портала!!!

Жаңалықтар  19.11.2021

В дополнение к новости от 28.02.2020

Сообщаем, что 22.10.2021 на веб-портале государственных закупок обновлен перечень поставщиков, которым доступно принять участие в закупках способом "Конкурс с предварительным квалификационным отбором» признак «Закупка товаров программного обеспечения и продукции электронной промышленности». С Реестром можно ознакомиться здесь.

При этом отмечаем, что в случае признания государственных закупок способом конкурса с предварительным квалификационным отбором несостоявшимися, заказчикам на Портале доступно осуществить повторные закупки тем же способом либо иными способами государственных закупок Республики Казахстан.
Создание заявки на закупку способом «Конкурс с предварительным квалификационным отбором» с признаком «Закупка товаров программного обеспечения и продукции электронной промышленности» доступно поставщикам, определенным Уполномоченным органом в сфере обеспечения информационной безопасности (далее - УО). По вопросам добавления в перечень определенных УО поставщиков необходимо обращаться в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Ознакомится с Правилами формирования и ведения Реестра для признака «Закупка товаров программного обеспечения и продукции электронной промышленности» можно здесь.

Егжей-тегжейлі

Веб-порталдың барлық пайдаланушыларына!

Жаңалықтар  18.11.2021

2021 жылғы 18 қарашада құрылыс саласындағы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарттардағы актілерді құру және келісу функционалы іске асырылды. Функционал Техникалық қадағалау сарапшыларының келісуі қосымша процесін қарастырады. Нұсқаулықпен түбегейлі таныс үшін сілтеме бойынша өтіңіз.

Егжей-тегжейлі