Назар аударыңыз! Қосымшамен байланыс жасау үзілді. Қайта қосуды күтіңіз.

Жаңалықтар


Веб-порталдың барлық пайдаланушыларына!!!

Жаңалықтар  08.06.2022

Қазақстанда мемлекеттік сатып алулар үшін тауарлардың электрондық каталогы 1 шілдеден бастап қолданыла бастайды

2022 жылғы 1 шілдеден бастап мемлекеттік сатып алу тауарлардың электрондық каталогынан жүзеге асырылатын тауарлар тізбесін бекітуге қатысты Қаржы министрінің 2022 жылғы 19 қаңтардағы №52 бұйрығы күшіне енеді.

Электрондық каталогтан сатып алынатын тауарлар тізбесіне тауарлардың мына санаттары кірді: кеңсе тауарлары, шаруашылық тауарлары, дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы бұйымдар, электр тауарлары.

Осылайша, осы тізбеге енгізілген тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүргізу кезінде ұсынылатын тауарлардың техникалық ерекшелігі Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған нысан бойынша электрондық каталогтан қалыптастырылатын болады (3-қосымша).

Осыған байланысты, аталған санаттар бойынша тауарларды жеткізетін әлеуетті өнім берушілер мемлекеттік сатып алуға қатысу үшін ағымдағы жылғы 1 шілдеден бастап өз тауарларын Тауарлардың электрондық каталогына алдын ала тіркеуі қажет.

Мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператор – «Электрондық қаржы орталығы» АҚ электрондық каталогты құрудың және оның жұмыс істеуінің үйлестірушісі болып табылады.

Сонымен қатар, электрондық каталогта әрбір тауарға бірегей код – KZTIN беріледі, оның көмегімен тауар мемлекеттік сатып алу процесінде сәйкестендіріледі, сондай-ақ техникалық ерекшелік автоматты түрде қалыптастырылады.

Бұл ретте, тауарларды тіркеу, код беру және өзге де функциялар барлық пайдаланушыларға өтеусіз негізде ұсынылады.

Бұл өзгерістер мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың ашықтығы мен қолжетімділігі, сондай-ақ өнім берушілер арасында адал бәсекелестікті дамыту және бағаларға талдау жүргізу мақсатында іске асырылды.

Оған қосымша, электрондық каталогтан сатып алынатын тауарлардың санаттарын кеңейту және басқа салаларда қолдану жоспарланғанын атап өтеміз.

Толығырақ

Всем пользователям веб-портала!

Жаңалықтар  11.01.2022

АО «Центр электронных финансов», в рамках реализации норм «Закона о государственных закупках» и «Правил осуществления государственных закупок», сообщает о приеме заявок от собственников информационных систем электронных магазинов по определению информационных систем электронных магазинов, которая в последующем будет интегрирована с веб-порталом государственных закупок, на соответствие требованиям к электронному магазину для осуществления государственных закупок способом через электронный магазин.

Информационная система электронного магазина, должна обеспечивать функциональность, описанную в требованиях к электронному магазину.

С Порядком определения электронного магазина можно ознакомиться здесь.
Время приема заявок:
с «11» января 2022 года.
Место приема заявок:
Г. Нур-Султан, ул. Достык 18, БЦ «Москва», этаж 19, кабинет 1953.
Контактное лицо: Блудова Альбина Илдаровна, тел.: 73 55 37  (вн. 2116)

Толығырақ

Уважаемые пользователи!

Жаңалықтар  01.07.2022

Настоящим сообщаем, что 1 июля 2022 года на продуктивную среду были перенесены следующие доработки:
- в части реализации нового способа закупки «Конкурс с использованием рейтингово-бальной системы», согласно Главе 13 Правил осуществления государственных закупок (утв. приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648) (далее – Правила).
Более подробно можно ознакомиться в инструкции Заказчика по ссылке, в инструкции Организатора по ссылке, в инструкции Поставщика по ссылке
При формировании протокола об итогах просим проверять протокол (в частности расчет условных скидок согласно алгоритму формирования протокола об итогах) и в случае выявления несоответствий незамедлительно обращаться в адрес единого оператора - АО "Центр электронных финансов" по указанным на главной странице контактам. 
- в части модификации способа «Открытый конкурс» в части реализации выбора признака работ в пункте плана, в части установлении ФЛК при добавлении опыта работы в заявку на участие, разрешается добавление сведений в статусе «Подтверждено». 
Более подробно можно ознакомиться в инструкции Заказчика по ссылке, в инструкции Организатора по ссылке, в инструкции Поставщика по ссылке
- в части модификации формы заполнения технической спецификации поставщиком согласно Главе 5 Правил.
Более подробно можно ознакомиться в инструкции Организатора по ссылке, в инструкции Поставщика по ссылке.

Толығырақ

Веб-порталдың барлық пайдаланушыларына!!!

Жаңалықтар  22.02.2022

2022 жылғы 17 ақпанда Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің № 176 «Келісу комиссиясының Үлгілік ережесін және Жұмыс тәртібін бекіту туралы» бұйрығы қабылданды.

Бұйрықтың мәтінімен осында 1, 2, 3 танысуға болады.

Толығырақ

Веб-порталдың барлық пайдаланушыларына!

Жаңалықтар  12.08.2022

28.02.2020 ж. жаңалықтарға қосымша


11.08.2022 ж. мемлекеттік сатып алулар веб-порталында «Бағдарламалық қамтылым тауарларын және электрондық өнеркәсіп өнімін сатып алу» белгісі бар «Біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс» тәсілімен сатып алуға қатысуға қолжетімді өнім берушілердің тізбесі жаңартылғанын хабарлаймыз. Тізіліммен осында танысуға болады.

Бұл ретте, біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу өтпеді деп танылған жағдайда, тапсырыс берушілерге Порталда Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу тәсілімен не өзге де тәсілдермен қайта сатып алуды жүзеге асыруы қолжетімді екенін атап өтеміз.

 

«Бағдарламалық қамтылым тауарларын және электрондық өнеркәсіп өнімін сатып алу» белгісі бар «Біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс» тәсілімен сатып алуға өтінім жасау ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі - УО) айқындаған өнім берушілер үшін қолжетімді. Белгілі бір УО жеткізушілердің тізбесіне қосу мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігіне жүгіну қажет. «Бағдарламалық қамтылым тауарлары мен электрондық өнеркәсіп өнімдерін сатып алу» белгісі үшін тізілімді қалыптастыру және жүргізу ережелерімен осында танысуға болады.

Толығырақ

Уважаемые пользователи!

Жаңалықтар  05.08.2022

Настоящим сообщаем, что 4 августа 2022 года на веб-портале был обновлен перечень товаров, относящихся к категориям, утверждённых приказом Министра финансов от 19 января 2022 года №52, по которым государственные закупки осуществляются из электронного каталога товаров. С актуальным перечнем можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

Отмечаем, что обновленный перечень применяется к закупкам, опубликованным с 5 августа 2022 года.

Толығырақ

Веб-порталдың барлық пайдаланушыларына!!!

Жаңалықтар  22.07.2022

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің міндетін атқарушының 2022 жылғы 18 шілдедегі № 729 бұйрығымен (ҚР ӘМ-де 2022 жылғы 19 шілдедегі № 28841 тіркелді) Ұлттықәл-ауқат қоры мен Ұлттық әл-ауқат қорының ұйымдарын қоспағанда, квазимемлекеттіксектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуын жүзеге асыру қағидаларына (Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2021 жылғы 30 қарашадағы № 1253 бұйрығымен бекітілген) өзгерістер енгізілді.
Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Бұйрықтың мәтінімен, Салыстырмалы кестемен, өзгерістердің новеллаларымен осында танысуға болады.

Толығырақ

Уважаемые пользователи!

Жаңалықтар  18.02.2022

Согласно пункту 2 статьи 14 Закона «О государственных закупках» Правительство Республики Казахстан в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки отечественных товаропроизводителей вправе установить изъятия из национального режима на срок не более двух лет.

В реализацию указанной нормы, постановлением Правительства от 2 февраля 2022 года № 49 утвержден Перечень товаров, подлежащих изъятию из национального режима (товары легкой и мебельной промышленности, машиностроения).

В этой связи, на веб-портале установлен форматно-логический контроль, в рамках которого приобретение товаров, предусмотренных в вышеуказанном Перечне, осуществляется среди производящих товары физических и юридических лиц, находящихся в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг.

При этом, документом, подтверждающим производство товара потенциальным поставщиком, находящимся в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг, является Индустриальный сертификат, выданный Национальной палатой предпринимателей «Атамекен».

Ознакомиться с перечнем товаров, подлежащих изъятию из национального режима можно по ссылке.

Толығырақ

Веб-порталдың барлық пайдаланушыларына!!!

Жаңалықтар  25.04.2022

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2022 жылғы 14 қаңтардағы №35 бұйрығымен Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына (ҚР Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген) (бұдан әрі - Қағидалар)
Осылайша, Қағидалардың 124-тармағына сәйкес, өз өкілеттіктерін іске асыру мақсатында тиісті мемлекеттік органның конкурстық комиссияларында қоғамдық кеңестер мүшелері қатысады.
Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде өнім берушілерді таңдаудың ашықтығы мен айқындығын қамтамасыз ету үшін конкурстық комиссияның құрамына «Атамекен» ҰКП мен оның өңірлік кеңестерінің өкілдерін қосу ұсынылады.

Толығырақ

Барлық өнім берушілер назарына!

Жаңалықтар  25.04.2022

Микрокәсіпкерлік немесе шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін төленген салықтар көрсеткіштерін есептеу мәселесә бойынша!

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2022 жылғы 14 қаңтардағы №35 бұйрығымен Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына (ҚР Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген) (бұдан әрі - Қағидалар)
Осылайша, Қағидалардың 51-тармағына сәйкес, «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 121-VI ҚРЗ Заңының 57-4-бабына сәйкес арнаулы салық режимін қолданатын және микрокәсіпкерлік немесе шағын кәсіпкерлік субъектілері деп танылатын, салық төлеуден босатылған әлеуетті өнім берушілер, егер олардың осы Қағидалардың 44-тармағының 2) тармақшасына сәйкес есептелетін, төленген салықтарының көрсеткіші оның кірістерінің кемінде үш пайызын құраса, 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап 2023 жылғы 1 қаңтар аралығындағы кезеңге қаржылық орнықты деп танылады.
Бұл ретте жоғарыда көрсетілген тұлғалардың салық төлеуден босатылған кезеңіне есептелген салық сомасы төленген салықтардың көрсеткішін есептеу кезінде төлем ретінде есепке алынады.
Мұндай тұлғалардың тізбесін мемлекеттік кірістер органдарының мәліметтері негізінде веб-портал автоматты түрде айқындайды.

Толығырақ