Назар аударыңыз! Қосымшамен байланыс жасау үзілді. Қайта қосуды күтіңіз.

Назар аударыңыз! Сатып алуды ауыстыру!


Сатып алу мәртебесінің уақтылы ауыспауы себебінен орын алған техникалық проблемаға байланысты 10.06.2022 ж. 09:00-ден бастап 10.06.2022 ж. 11:00-ге дейінгі кезеңде келіп түскен аукциондық сауда-саттықты өткізу уақыты 13.06.2022 ж. ауыстырылды.

Ауыстырылған сатып алу бойынша ақпаратты қарау үшін келесі сілтемеге өтіңіз.