Назар аударыңыз! Қосымшамен байланыс жасау үзілді. Қайта қосуды күтіңіз.

Назар аударыңыз! Сатып алуды ауыстыру!


Салық берешегі туралы мәліметтерді ұзақ уақыт бойында өңдеуге байланысты 2021 жылғы 22 қыркүйекте сағат 15:18-ден 2021 жылғы 23 қыркүйекте сағат 10:00-ге дейінгі аралыққа келіп түсетін Ашық конкурс, Аукцион, Баға ұсыныстарына сұрау салу, Тәрбиеленушілер мен білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша конкурс, Тәрбиеленушілер мен білім алушыларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алу жөніндегі конкурс, Біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс, Ерекше тәртіпті қолдана отырып мемлекеттік сатып алу тәсілдері бойынша өтінімдерді, баға ұсыныстарын қабылдау мен қосымша өтінімдерді қабылдау мерзімі аяқталатын өтінімдерді ұсыну 2021 жылғы 23 қыркүйекте сағат 19:00-ге ауыстырылды.

Ауыстырылған сатып алулар бойынша ақпаратты қарау үшін, келесі сілтеме бойынша өтіңіз.