Назар аударыңыз! Қосымшамен байланыс жасау үзілді. Қайта қосуды күтіңіз.

Веб-порталдың барлық пайдаланушыларына!


2021 жылғы 7 қыркүйекте Мемлекеттік сатып алу қағидаларын өзгерту туралы 25.08.2021 ж. № 861 бұйрыққа сәйкес «Шарттар» модулінде келесідей пысықтаудың іске асырылғанын хабарлаймыз:

1. Жүйе не индустриялық сертификаты, не барлық мәндері бойынша СТ KZ сертификаты бар өнім берушілермен оларға ҚР Үкіметінің шешімімен ұлттық режимнен алу белгіленген тауарлар бойынша «тікелей жасасу жолымен бір көзден алу» тәсілімен шарттар жасасуға жол береді. Өнім берушіні шартқа қосу кезінде ФЛБ белгіленді. Толығырақ Өнім берушінің нұсқаулығында сипатталған.

2. Әрбір электрондық актіні Өнім беруші бекіткен кезде Жүйе жергілікті қамтудың бекітілген есебінің болуын, сондай-ақ ЖҚ есебі сомасының ағымдағы актінің және бұрын жасалған актілердің («Жойылды», «Қабылдаудан бас тартылды» статустарынан басқа) жалпы сомасымен сәйкестігін тексеруді жүзеге асырады. ЖҚ жаңа есебін бекіту кезінде Жүйе алдыңғы есепті сақтайды және оған «Өзгертілді» статусын береді. Толығырақ Өнім берушінің нұсқаулығында сипатталған.

3. Үлгілік шарттардың шаблондары жаңартылды:

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарт (2.5.т. 4) тт., 3.1 т. 9) тт.)

Құрылыс саласында жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарт (4.1 т. 8) тт.)

Жобалық-техникалық құжаттаманы (техника-экономикалық негіздемені)  әзірлеу бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарт (4.1 т. 8) тт., 4.3. т. 2-6) тт., 8.1.1 т.)

Құрылыспен байланысты емес жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарт (4.1 т. 8) тт.)

Қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарт (3.1 т. 8) тт.)