Назар аударыңыз! Қосымшамен байланыс жасау үзілді. Қайта қосуды күтіңіз.

Веб-порталдың барлық пайдаланушыларына! (Электрондық депозитарий және т.б. сұрақтар бойынша)


Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2021 жылғы 28 мамырдағы № 498 бұйрығымен Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына өзгерістер енгізілгені (ҚР ӘМ-де 2021 жылғы 31 мамырда № 22874 тіркелді) туралы хабарлайды.

Мемлекеттік сатып алу қағидаларына өзгерістер оларды қолданысқа енгізу мерзімдеріне сәйкес екіге бөлікке бөлінген:

- 2021 жылғы 1 маусымнан бастап қолданысқа енгізілетін түзетулер;

- 2021 жылғы 1 тамыздан бастап қолданысқа енгізілетін түзетулер..

Бұйрықтың мәтіні (1 kz, 2 ru ) , бұйрыққа қосымшалар  (1 kz, 2 kz, 3 kz, 4 kz, 1 ru, 2 ru, 3 ru, 4 ru ) , Салыстырмалы кесте ( 1 kz, 2 ru ) , өзгерістер новеллалары (1 kz,  2 ru ).