Назар аударыңыз! Қосымшамен байланыс жасау үзілді. Қайта қосуды күтіңіз.

Барлық веб-портал пайдаланушыларына!


2024 жылғы 16 мамырда Өнім беруші тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді отандық өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, онда тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 3% аспауы тиіс деген бөлікте «Шарттар» модулінде пысықтау іске асырылды.