Назар аударыңыз! Қосымшамен байланыс жасау үзілді. Қайта қосуды күтіңіз.

Барлық веб-портал пайдаланушыларына!


2024 жылғы 2 мамырда егер Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 34-қосымшасына немесе Ұлттық әл-ауқат қоры мен Ұлттық әл-ауқат қорының ұйымдарын қоспағанда, квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуын жүзеге асыру қағидаларының 23-қосымшасына сәйкес құрылыс саласындағы жұмыстарды (құрылыс-монтаждау жұмыстарын) мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарттың шаблоны бойынша шарт жасалған болса, төмендегі бөлікте пысықтаулар іске асырылды:

- «Қолданыста» статусындағы шарттарда Тапсырыс берушіге «Жалпы» қойындысына файл түрінде жобалық (жобалау-сметалық) құжаттамада көзделген негізгі құрылыс материалдарының, жабдықтардың, бұйымдар мен конструкциялардың қажеттілік ведомосін тіркеуге, сондай-ақ Мердігердің байланыс деректерін көрсетуге болады. МС Тапсырыс берушінің нұсқаулығымен толығырақ сілтеме бойынша, Тапсырыс берушінің (МС емес) нұсқаулығымен сілтеме бойынша танысуға болады;

- ведомость файлы мен Мердігердің байланыс деректері мемлекеттік сатып алу веб-порталының сыртқы бетіндегі шарттар тізілімінде шарт карточкасын қарау кезінде көрсетілетін болады.