Назар аударыңыз! Қосымшамен байланыс жасау үзілді. Қайта қосуды күтіңіз.

Барлық веб-портал пайдаланушыларына!


2024 жылғы 2 мамырда осы тауар бойынша отандық тауар өндіруші болып табылатын Өнім берушімен тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт жасасу бөлігінде пысықтау іске асырылды: Жүйе шарт жасау кезінде (өнім берушіні шарт жобасына қосқан кезде шарт жасасудың үлгі нысанымен «Тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден» тәсілімен шарт жасалған жағдайда) өнім берушінің осы тауар бойынша отандық тауар өндірушілер тізілімінде бар-жоғына форматты-логикалық бақылау жасайды.

Егер өнім беруші осы тауар бойынша отандық тауар өндіруші болып табылған жағдайда:

  • Ұлттық әл-ауқат қоры мен Ұлттық әл-ауқат қорының ұйымдарын қоспағанда, квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуын жүзеге асыру қағидаларының 151-тармағы бойынша соманы қоспағанда, өнім беруші тарапынан МС туралы Заңның 26-бабына сәйкес сомаға, шарттың жалпы сомасынан 3%-ға аванс сомасына қамтамасыз етуді енгізу талап етілмейді!
  • егер тапсырыс беруші мемлекеттік мекеме болып табылған жағдайда, «Баға ұсыныстарын сұрату» немесе «Баға ұсыныстарын сұрату» тәсілімен өткізілмеген сатып алу бойынша бір көзден» сатып алу тәсілін қоспағанда, Жүйе шарттағы аванс пайызын 30%-ға (жоспар тармағындағы бастапқы мәніне қарамастан) автоматты түрде өзгертеді.