Назар аударыңыз! Қосымшамен байланыс жасау үзілді. Қайта қосуды күтіңіз.

Назар аударыңыз! Сатып алуларды ауыстыру!


1. Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландыру орталығының ҚР СТ ГОСТ Р 34.10-2015 криптографиялық стандартына көшуіне байланысты Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу веб-порталында 2024 жылғы 29 сәуірдегі сағат 14:36:00-тен бастап 2024 жылғы 30 сәуірдегі 13:00:00 дейінгі кезеңде түсетін «Аукцион (2022 жылдан бастап)», «Бағалы ұсыныныстарға сұраным», «Тұрғын үй сатып алу», «Ашық конкурс», «Баға ұсыныстарын сұрату», «Біліктілікті алдын ала іріктеумен өткізілетін конкурс», «Баға ұсыныстарын сұрату (new МС емес)», «МС емес сатып алу бойынша бір көзден», «Рейтингтік-балдық жүйе пайдаланылатын конкурс», «Негіздемелік келісімді пайдалана отырып, конкурстың бірінші кезеңі», «Негіздемелік келісімді пайдалана отырып, конкурстың екінші кезеңі», «Өткізілмеген сатып алу бойынша бір көзден», «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша сатып алу», «Тендер» сатып алу тәсілдері бойынша «Электрондық сатып алу» модулінің баға ұсыныстарын қабылдаудың аяқталу мерзімі, өтінімдерді толықтыруды қабылдаудың аяқталу мерзімі 2024 жылғы 02 мамыр сағат 13:00:00-ге ауыстырылғанын хабарлаймыз.

2024 жылғы 30 сәуір сағат 09:00-ге сәйкес келетін аукциондық сауда-саттық 2024 жылғы 03 мамыр сағат 09:00:00-ге ауыстырылды.

Өтінімдерді қабылдаудың басталу күні 2024 жылғы 30 сәуір сағат 09:00-ге сәйкес келетін "Арнайы тәртіппен мемлекеттік сатып алу" 2024 жылғы 02 мамыр сағат 09:00:00-ге ауыстырылды.

2 «Тәрбиеленушілер мен білім алушыларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алу жөніндегі конкурс» және «Тәрбиеленушілер мен білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру жөніндегі қызметтерді сатып алу жөніндегі конкурс» сатып алуларын өткізу тәсілімен порталда өтінімдерді қабылдауды бастау мерзімі өзгертілгенін хабарлаймыз.
Ауыстырылған сатып алулар туралы ақпаратты көру үшін сілтемеге өтіңіз.