Назар аударыңыз! Қосымшамен байланыс жасау үзілді. Қайта қосуды күтіңіз.

Назар аударыңыз! Сатып алуларды ауыстыру!


Мемлекеттік сатып алу веб-порталында "Рейтингтік-балдық жүйені қолданумен конкурс" сатып алуды өткізу тәсілі бойынша техникалық іркіліс тіркелгенін хабарлаймыз, сатып алу мәні - қызмет. Осыған байланысты өтінімдерді қабылдаудың аяқталу мерзімдерін ауыстыру жүзеге асырылды. Тасымалданған сатып алулар туралы ақпаратты көру үшін келесі сілтемеге өтіңіз.